fredag, april 29, 2022

Varför har det ökande intresset för den svenska börsen krävt en större kunskap om landets finanslagstiftningen?

 Svenskarnas intresse för börsen kräver större kunskapskrav om lagen

Börsen har fångat svenskarnas intresse och numera äger fler än 2 miljoner svenskar aktier för ett totalt värde på över 1000 miljarder svenska kronor. Digitaliseringen har inneburit att det är lättare än någonsin att handla på börsen. Nätmäklartjänster och bankar förser numera kunderna med moderna mobilapplikationer och lättnavigerade hemsidor som förenklar handeln av aktier. Fler svenskar än någonsin handlar på den svenska aktiemarknaden men frågan är om alla har koll på lagarna kring börsen? I denna artikel tittar vi närmare på lagarna kring den svenska aktiemarknaden. 


Den finansiella lagstiftningen kan känns krånglig och kräver ofta både kunskap och tålamod att tolka lagen. Det är alltid viktigt att känna till sina rättigheter och det gäller även vid investeringar på den svenska aktiemarknaden. Den viktigaste lagen inom den den svenska finanslagstiftningen är konsumentkreditlagen som reglerar vad företag får lov att erbjuda vid lån och krediter. Konsumentkreditlagen skapar ett skydd för konsumenten vid kreditavtal med långivare eller banker. Detta innebär att företag inte kan erbjuda villkor som är sämre eller inte är inom lagen för konsumentkredit. 

Marknadsmissbruk

Marknadsmissbruk är olagligt på aktiemarknaden som konsument och kan delas upp i två sorts brott, insiderhandel och marknadsmanipulation. Insiderhandel innebär att man som privatperson har tillgång till icke-offentlig information om ett företag som kan påverka aktiekursen och sedan använda denna information till sin fördel. Lagen kring marknadsmissbruk täcker ifall man står på företagets insiderlistor, men även om man råkar höra hemlig information i företaget korridorer som man sedan kapitaliserar på. 
Marknadsmanipulation innebär att skapa vilseledande och falska signaler om en akties pris, ut bud eller efterfråga. Om en person signalerar vilseledande information utan uppsåt, men att marknaden fortfarande reagerar, blir personen fortfarande dömd enligt lagens mening. Definitionen kring marknadsmissbrud är bred och personer blir ofta dömda beroende på omständigheterna. Lagen kring marknadsmanipulation är en av de viktigaste lagarna att ha kunskap om som ny på börsen. 

Den svenska aktiemarknaden 

I Sverige finns det en reglerad aktiemarknaden som drivs Nasdaq OMX (Stockholmsbörsen). Det finns totalt 300 etablerade bolag som har sina aktier noterade på Stockholmsbörsen. I samband med börsnoteringen definieras bolaget som ett publikt bolag och aktierna kan köpas- och säljas av allmänheten. Den svenska lagstiftningen tillåter två olika sorters marknadsplatser för aktier, börsen och handelsplattformar. 
Förutom Stockholmsbörsen finns det ett flertal alternativa marknader för aktier. Företag som är finns på dessa marknader är listade, medan bolag på Stockholmsbörsen är noterade. För ett företag ska noteras på Stockholmsbörsen krävs det att det finns tillräckligt med tillgångar och en hög efterfråga på bolagets aktier. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det krävs att man innehar en tillräcklig kunskap om finanslagarna i Sverige för att vara aktiv på den svenska aktiemarknaden. Det finns relevanta lagar som exempelvis konsumentkreditlagen innebär ett grundskydd för konsumenten då företag måste erbjuda villkor som är inom lagens ramar. Är man osäker kan man alltid titta närmare på lagen så att allting står rätt till innan man börjar investera på den svenska finansmarknaden. Inga kommentarer: